Przemysław Zyguła ID: 964

Odwiedzin: 2141

PROWADZIMY NADZORY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO, BIUROWEGO, PRZEMYSŁOWEGO ORAZ BUDOWNICTWA DROGOWEGO I MOSTOWEGO. ODBIORY MIESZKAŃ I DOMÓW, CERTYFIKATY ENERGETYCZNE, PRZEGLĄDY BUDYNKÓW.Współpracując z nami można samemu wybrać opcje najlepiej spełniające Państwa wymagania:1.Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy, Kierownik

Kontraktu – profesjonalna i fachowa obsługa przez uprawnionych inżynierów

budownictwa.

 

2.Kompleksowy (Pełnobranżowy) nadzór nad inwestycją

 • Pomoc w załatwianiu formalności, doradztwo techniczne, konstrukcyjne i materiałowe.

 • Sporządzanie kosztorysów i harmonogramu prac.

 • Nadzór nad przebiegiem prac budowlanych- monitorowanie i koordynacja poszczególnych etapów budowy zgodnie z założonym harmonogramem i kosztorysem.

 • Koordynacja prac podwykonawców – określanie zakresu i terminu wykonania prac.

 • Przeprowadzanie uzgodnień, egzekwowanie ustaleń wynikających z umów.

 • Kontrola zgodności zastosowanych materiałów z ustaleniami między inwestorem, a wykonawcą.

 • Wspieranie Inwestora w negocjacjach z dostawcami i podwykonawcami.

 • Odbiory zakontraktowanych prac.

 • Weryfikacja jakości i ilości wykonanych prac.

 • Sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych.

 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz oddanie obiektu do użytkowania.3. Wykonujemy również

 • Inwentaryzację obiektów budowlanych,

 • opinie techniczne,

 • certyfikaty energetyczne,

 • Przeglądy techniczne obiektów budowlanych (kontrole okresowe obiektów)

 • Odbiory mieszkań, domów, lokali użytkowych,

 • Kosztorysy i przedmiary robót.Posiadamy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej i mostowej oraz w zakresie instalacji sanitarnych, HVAC, elektrycznych. Nasi pracownicy zapewniają usługi na najwyższym poziomie oraz solidność wykonania pracy w wyznaczonym terminie przy zadowoleniu klienta.Nasze usługi są skierowane do: inwestorów prywatnych, firm budowlanych, developerów, biur projektowych, wspólnot mieszkaniowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.Cena indywidualna umowna w zależności od typu obiektu, kubatury, ilości kondygnacji oraz odległości od firmy do lokalizacji inwestycji.Oferujemy konkurencyjne ceny oraz najwyższą jakość realizowanych usług.

Przemysław Zyguła

Przemysław Zyguła

Zdjęcia z realizacji inwestycji

Odwiedzin: 993

Data: 4.11.2016