Archiweb

Jesteś architektem lub projektantem wnętrz?

Opublikuj swój projekt na archiweb.pl

Książka obiektu budowlanego – informacje ogólne

Książka obiektu budowlanego to jeden z ważniejszych dokumentów uwzględnionych w ustawie Prawo budowlane. Każdy użytkownik większego obiektu budowlanego powinien więc wiedzieć co zawiera książki obiektu budowlanego, co się do niej dołącza, dla jakich obiektów prowadzi się książkę obiektu budowlanego oraz kto jest za to odpowiedzialny.

Forma oraz zawartość książki obiektu budowlanego

Książkę obiektu budowlanego można prowadzić w dwóch formach:

 • papierowej,
 • cyfrowej – jako c-KOB (Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego).

Wpisy w książce obiektu budowlanego dokonywane są w zakresie:

 • informacji o obiekcie budowlanym,
 • danych osobowych właściciela lub zarządcy,
 • kontroli obiektów budowlanych,
 • ekspertyz i opinii technicznych dotyczących obiektu budowlanego,
 • przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych,
 • robót budowlanych związanych z obiektem budowlanym,
 • katastrof budowlanych dotyczących obiektu budowlanego,
 • decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów wydanych przez organy administracji publicznej,

Załączniki do książki obiektu budowlanego

Do książki obiektu budowlanego dołączone są:

 • protokoły z kontroli obiektu budowlanego,
 • oceny i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego obiektu budowlanego,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • plan sytuacyjny,
 • wszystkie pozostałe dokumenty dotyczące obiektu budowlanego.

crop contractor on construction site 2023 11 27 05 31 57 utc

Obiekty budowlane, dla których prowadzi się książkę obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, prowadzona jest na bieżąco dla każdego:

 • budynku,
 • obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia.

Prowadzenie książki obiektu budowlanego nie jest wymagane dla:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • budynków garażowych i gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej,
 • obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego,
 • obiektów na zgłoszenie, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, z wyłączeniem sieci gazowych,
 • dróg lub obiektów mostowych, dla których jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Termin założenia książki obiektu budowlanego

Założenie książki obiektu budowlanego powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia:

 • doręczenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla obiektu budowlanego, do którego użytkowania jest wymagana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • upływu terminu na zgłoszenie, w drodze decyzji, przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy albo doręczenia zaświadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla obiektu budowlanego, do użytkowania którego jest wymagane zawiadomienie o zakończeniu budowy,
 • dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – jeżeli w wyniku tej zmiany obiekt budowlany, który nie wymagał wcześniej założenia książki obiektu budowlanego stał się obiektem budowlanym, dla którego należy prowadzić książkę obiektu budowlanego.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie książki obiektu budowlanego

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek założyć książkę obiektu budowlanego. Następnie może wyznaczyć osobę fizyczną do prowadzenia takiej książki. Jeżeli wyznaczył taką osobę, odpowiada ona za prowadzenie książki obiektu budowlanego.

Zgodnie z aktualnymi przepisami wpisów w książce obiektu budowlanego powinni dokonywać:

 • właściciel lub zarządca obiektu budowlanego w zakresie niezbędnym do założenia książki obiektu budowlanego oraz jej zamknięcia,
 • osoba wskazana w książce obiektu budowlanego do jej prowadzenia,
 • osoby przeprowadzające kontrole.

Źródło: https://figura.team/co-zawiera-ksiazka-obiektu-budowlanego/

Czy ten artykuł był ciekawy?

Oceń!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne – trendy w 2024 roku
robert anasch zfyg5jtvb4a unsplash

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne – trendy w 2024 roku

Spis treści Z artykułu dowiesz się między innymi:Trendy

Next
Powiew nadmorskiego luksusu, czyli łazienka w stylu hampton. Jak ją urządzić?
jak urzadzic lazienke w stylu hampton

Powiew nadmorskiego luksusu, czyli łazienka w stylu hampton. Jak ją urządzić?

Łazienka w stylu hampton to synonim cudownego relaksu

Zobacz również