Archiweb

Jesteś architektem lub projektantem wnętrz?

Opublikuj swój projekt na archiweb.pl

Współpraca z architektem – praca nad projektem

Po dostarczeniu architektowi niezbędnych dokumentów, może on przystąpić do prac nad projektem budowlanym. Należy podkreślić, że opracowuje się go zarówno dla spełniającego warunki zabudowy gotowego opracowania z katalogu, jak też indywidualnej koncepcji. Ta druga ma taką przewagę, iż pozwala współpracować z architektem na każdym etapie prac. Co za tym idzie, planowana inwestycja może być dokładnie taka, jak ją sobie wyobrażaliśmy, podczas gdy w przypadku gotowych projektów zwykle trzeba godzić się na pewne kompromisy. Jak zatem przebiega praca nad projektem krok po kroku?

Etapy pracy nad projektem:

1) Rozplanowanie funkcjonalne 

Na początku architekt ustala liczbę, orientacyjną powierzchnię i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń. Warto przygotować się do takiego spotkania określając, jakie elementy koncepcji mają dla nas kluczowe, jakie zaś drugorzędne znaczenie. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, konieczne jest ustalenie ilości łazienek i sypialni, określenie czy salon ma być połączony z jadalnią i/lub kuchnią, itp. Na tym etapie niezwykle istotne są też inne nasze preferencje – m.in. czy przewidujemy taras(y)/balkon(y) lub jak duży garaż jest nam potrzebny. W przypadku budynku użytkowego, kluczowe okazują się być takie kwestie jak m.in. typy przestrzeni biurowej (np. zamknięte komórki lub open space), ilość sal konferencyjnych, umiejscowienie wind, korytarzy i recepcji. Jeżeli zaś chodzi o obiekt przemysłowy – należy dopasować układ pomieszczeń do liczby pracowników, technologii produkcji, rodzaju wykonywanych prac itp.  

2) Opracowanie koncepcji  

Architekt opracowuje koncepcję biorąc pod uwagę wyrażone przez nas oczekiwania, lecz także warunki zabudowy i zagospodarowania działki. Ta faza prac trwa zwykle od jednego do kilku miesięcy. Na tym etapie istotne jest uwzględnienie  dodatkowych uwarunkowań i wymogów (o których mowa tutaj – link). Wyniki swojej pracy architekt prezentuje zazwyczaj w postaci planów, szkiców elewacji i perspektywicznych, rzadziej zaś także w formie roboczych makiet. Najbardziej przydatne i obrazowe okazują się komputerowe wizualizacje, które pozwalają obejrzeć budynek z każdej strony, a czasem także wejść do jego wnętrza (tzw. wirtualny spacer). Tego typu prezentacje wiążą się z dodatkowymi kosztami, lecz w przypadku słabo rozwiniętej wyobraźni przestrzennej, nie raz okazują się wprost konieczne. Warto podkreślić, że jest to moment, gdy w wyniku wspólnych ustaleń do projektu wprowadza się ostatnie poprawki.

3) Stworzenie projektu budowlanego 

Na podstawie zaakceptowanej przez nas koncepcji, architekt opracowuje projekt budowlany. Faza ta pochłania zwykle od dwóch do kilku miesięcy, a dzieli się ona najczęściej na następujące etapy:

 – w przypadku przebudowy/rozbudowy/adaptacji bądź renowacji obiektu: wykonanie pomiarów istniejących budynków i/lub pomieszczeń,

– wykonanie opatrzonych wymiarami i opisami planów, przekrojów i elewacji – co istotne, na tym etapie jest jeszcze możliwość wprowadzenia drobnych poprawek (np. przesunięcia okien, zmiany kierunku ich otwierania, modyfikacja układu mebli w pomieszczeniach),   

– opracowanie planu zagospodarowania terenu, 

– przygotowanie technicznego opisu inwestycji a także innych niezbędnych dokumentów,

– sporządzenie rysunków konstrukcyjnych oraz statystycznych obliczeń, 

– wykonanie opracowań branżowych na temat instalacji w budynku a także rozwiązań komunikacyjnych  takich jak np. zjazd do podziemnego garażu czy chodniki,

– zgromadzenie uzgodnień potrzebnych do zatwierdzenia projektu budowlanego,

– skompletowanie dokumentacji niezbędnej do zatwierdzenia projektu w urzędzie, a następnie uzyskania pozwolenia na budowę.

4) Zatwierdzenie projektu, pozwolenie na budowę

W przypadku złożenia projektu budowlanego do zatwierdzenia kluczowa jest jego kompletność. Innymi słowy, winien on zawierać wszelkie wymagane przez urząd części i załączniki. Z wnioskiem o zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolenia na budowę należy udać się do wydziału architektury urzędu miasta/starostwa powiatowego (gdzie dostępne są wzory formularza).

Wymagany komplet dokumentów zawiera:

– kompletny projekt budowlany ( 4 egzemplarze),

– Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego bądź Decyzja o Warunkach Zabudowy,

– oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych (czego potwierdzeniem jest np. akt notarialny, gdzie figurujemy jako właściciel – mamy obowiązek posiadać ten dokument, lecz nie musimy go składać wraz z wnioskiem),

– pozostałe opinie i uzgodnienia

Projekt złożyć można osobiście lub zlecić to architektowi (w tym drugim wypadku konieczne jest udzielenie mu pisemnego pełnomocnictwa, od którego urząd pobiera opłatę skarbową – 17 zł). Po 2 tygodniach od otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę, należy uprawomocnić ją w urzędzie, który ją wydał (w praktyce oznacza to ostemplowanie czerwoną pieczęcią), z budową zaś ruszyć można średnio po miesiącu od otrzymania pozwolenia. Co istotne, wydanie omawianego dokumentu pozwala wystąpić o kredyt pod planowaną inwestycję.

Pozwolenie na budowę ważne jest przez 3 lata, po czym traci ono swoją ważność. Tak więc w przypadku, gdy w ciągu tego czasu nie rozpoczniemy budowy lub przerwiemy ją na dłużej niż 3 lata (o czym świadczą zapiski w dzienniku budowy), należy wystąpić o nie ponownie. W razie konieczności, w/w czas można wydłużyć występując najpierw z wnioskiem o zatwierdzenie projektu (ważny jest on przez rok), a następnie z właściwym wnioskiem o pozwolenie na budowę. 

Wersja do druku

Czy ten artykuł był ciekawy?

Oceń!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Total
0
Shares
Prev
Dom jednorodzinny w Bydgoszczy
Dom jednorodzinny

Dom jednorodzinny w Bydgoszczy

Projekt domu zamyka w bardzo jasny i czytelny sposób oczekiwania

Next
Centennial Tree House autorstwa Wallflower Architecture + Design
Centennial Tree House

Centennial Tree House autorstwa Wallflower Architecture + Design

Firma architektoniczna Wallflower Architecture + Design jest autorem Centennial

Zobacz również