Archiweb

Jesteś architektem lub projektantem wnętrz?

Opublikuj swój projekt na archiweb.pl

Pozwolenie na budowę

Posiadanie własnego domu jest marzeniem wielu Polaków. Aby jednakże realizacja takiej inwestycji mogła dojść do skutku, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Jednym z newralgicznych punktów procesu budowy, znajdującym się niemal na samym początku drogi jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Bez tego dokumentu możemy mieć co najwyżej piękną budowlę, która de facto stanowić będzie w myśl przepisów ustawy samowolę budowlaną. Cała procedura rozpoczyna się wraz ze złożeniem przez inwestora odpowiednich dokumentów w siedzibie organu nadzoru budowlanego, czyli w Urzędzie Miasta lub Gminy. Organ ten sprawdza przede wszystkim zgodność przedstawionego w dokumentacji projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ważnym aspektem, na który zwraca się również uwagę są wymogi ochrony środowiska. Cały projekt budowlany inwestycji musi być kompletny. To niezwykle istotne, aby były zawarte w nim wszystkie pozwolenia, uzgodnienia oraz opinie. Bez nich decyzja o pozwoleniu na budowę może być negatywna lub przesunąć się w czasie. W przypadku niewielkich uchybień, inwestor może zostać wezwany do ich usunięcia, natomiast w przypadku dużych nieścisłości i braków w dokumentacji, decyzja może być odmowna.

         Jeśli natomiast projekt budowlany jest zgodny z wszelkimi wytycznymi, urząd w ciągu 65 dni powinien wydać decyzję o pozwoleniu na budowę. Przyjrzyjmy się bliżej zagadnieniu zawartości decyzji o pozwoleniu na budowę. Prawidłowa treść tego dokumentu powinna zawierać w sobie takie informacje jak sposób zabezpieczenia terenu budowy oraz przeprowadzanych prac budowlanych, czy konieczne jest ustanawianie inspektora nadzoru budowlanego oraz jakie istnieją wymagania tyczące się nadzoru na danej budowie. Ponadto w decyzji o pozwoleniu na budowę umieszcza się informację na temat sposobu i czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych. Do takich można zaliczyć np. baraki socjalne. Wydana decyzja o pozwoleniu na budowę nabiera mocy prawnej po upływie 14 dni od jej wydania, jeśli oczywiście żadna ze stron nie zgłosi żadnych zastrzeżeń i nie podważy zasadności jej wydania. Od tego momentu inwestor musi w okresie trzech lat rozpocząć prace budowlane, aby ważność decyzji o pozwoleniu na budowę nie wygasła. Oczywiście wszystkie prace budowlane powinny być przeprowadzane ściśle w zgodności z warunkami i wytycznymi zawartymi w pozwoleniu na budowę. W szczególności tyczy się to informacji na temat osoby kierownika budowy oraz (co nie zawsze jest konieczne) osoby inspektora nadzoru inwestorskiego. Po ukończeniu budowy należy również uzyskać kolejną zgodę, którą tym razem jest pozwolenie na użytkowanie inwestycji.

Czy ten artykuł był ciekawy?

Oceń!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Total
0
Shares
Prev
Hamaki ogrodowe
Hamaki ogrodowe

Hamaki ogrodowe

Jednym z synonimów relaksu jest niewątpliwie wylegiwanie się w hamaku

Next
Artadi Arquitectos: modernistyczny dom jednorodzinny
modernistyczny dom jednorodzinny

Artadi Arquitectos: modernistyczny dom jednorodzinny

Artadi Arquitectos jest biurem projektowym istniejącym od roku 1986

Zobacz również