Rewitalizacja dzielnicy Nowa Huta w Krakowie

Rewitalizacja dzielnicy Nowa Huta w Krakowie

Kategorie: Architektura, Konkursy

W marcu tego roku ogłoszono konkurs na opracowanie wizji rozwoju wschodniej części dzielnicy Nowa Huta. Jego celem było podniesienie atrakcyjności tej części Krakowa zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów. Autorami najlepszej koncepcji rewitalizacji okazało się Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA z Gliwic wraz z zespołem architektów pod kierownictwem Michała Stangela.

Obszar 5000 ha dzielnicy Nowa Huta miała zostać odmieniona nie tylko poprzez nowe inwestycje, lecz także rewitalizację zdegradowanych terenów. Do konkursu zgłosiło się 65 uczestników, z których do głównej rywalizacji dopuszczono 23 z nich. Zgodnie z wypowiedzią przewodniczącego konkursu -  profesora Sławomira Gzella, zwycięską wizję cechowała „klarowność i trafność koncepcji integrowania struktury funkcjonalno-przestrzennej”. Nie mniej ważna okazała się także ciekawa propozycja urbanistycznej strategii otwarcia i zmiany sposobu użytkowania terenów Nowej Huty.

Przejdźmy do bardziej szczegółowego omówienia nagrodzonego projektu. Jego autorzy zaproponowali powstanie nowej, ekologicznej dzielnicy o charakterze mieszkaniowo-usługowej, która znajdowałaby się przy Parku Naukowo - Technologicznym Branice. Wyróżniałaby się ona zwartą zabudową przechodzącą stopniowo w kilkurodzinne wille, a następnie budownictwo jednorodzinne. Mieszkańcy „Nowego Krakowa” mogliby cieszyć się z możliwości szybkiego dotarcia do pobliskich miejsc pracy.

Oprócz ekologicznej dzielnicy, laureaci konkursu wysunęli też pomysł zbudowanie dwóch oryginalnych w swej formie wieżowców usługowo-mieszkaniowych po obu stronach ul. Igołomskiej. Miałyby one zostać znakiem rozpoznawczym „Nowego Krakowa”. W Nowej Hucie powstałby także nowoczesny węzeł komunikacyjny integrujący transport tramwajowy, autobusowy, kolejowy oraz prywatny (system „park & ride”).  

W ten oto sposób, z uszanowaniem tożsamości poszczególnych miejsc, nakreślona została wizja zrównoważonej tkanki miejskiej o zwartej, multifunkcyjnej zabudowie. Architekci pomyśleli także o wykorzystaniu atutów lokalizacji – tj. zieleni i terenów rekreacyjnych. Co istotne, zgodnie z wypowiedzią Elżbiety Koterby (tj. zastępcy prezydenta Krakowa ds. rozwoju miasta), nagrodzone prace uwzględnione zostaną przy formułowaniu zapisów w studium kierunków zagospodarowania przestrzennego. Prezydent miasta Jacek Majchrowski podkreśla zaś, że ze względu na  wysokie koszty (około kilka miliardów złotych), realizacja pomysłu jest przedsięwzięciem na kilka lat, a pomóc by mu mogłyby fundusze UE, o które miasto będzie się starać w najbliższej przyszłości.       

Drugie miejsce w konkursie (i nagrodę w wysokości 150 000 złotych) zdobył zespół architektów z Rotterdamu pod przewodnictwem Mileny Zaklanovic, zaś trzecie miejsce (i nagrodę w kwocie 75 000 złotych) zajęło warszawskie studio Mau Mycielski Architecture & Urbanism.

Rewitalizacja dzielnicy Nowa Huta w Krakowie

Rewitalizacja dzielnicy Nowa Huta w Krakowie

Rewitalizacja dzielnicy Nowa Huta w Krakowie

Nazwa inwestycji: Rewitalizacja dzielnicy Nowa Huta w Krakowie
Adres: dzielnica Nowa Huta, Kraków
Projekt: Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA
Zespół projektowy: Michał Stangel
Inwestor: miasto Kraków
Zdjęcia: http://bryla.gazetadom.pl

Rewitalizacja dzielnicy Nowa Huta w Krakowie
Ocena: 3.0 Głosów: 1
comments powered by Disqus