Jak przygotować drewno na więźbę dachową (porady praktyczne)

Jak przygotować drewno na więźbę dachową (porady praktyczne)

Dach najczęściej powstaje z drewna, które w naszej szerokości geograficznej stanowi skład lasów przemysłowych. Do budowy konstrukcji dachu wykorzystywane jest drewno z drzew iglastych. Służba leśna prowadzi intensywną hodowlę sosen i świerków. Są to, ze względów ekonomicznych najpopularniejsze gatunki drzewostanów, z których pozyskuje się drewno na więźbę dachową.

Z jakiego drewna wykonuje się konstrukcję dachu?

Wspomniane sosny i świerki mają najlepsze parametry wytrzymałościowe, które stawiają je na pierwszym miejscu listy najwartościowszych materiałów konstrukcyjnych.

Modrzew ze względów ekonomicznych jest rzadziej stosowany w budownictwie. Drewno modrzewiowe jest pod względem wytrzymałościowym najsolidniejsze z wymienionych, jednak jego twardość sprawia większe trudności w obróbce. Ma przy tym większą odporność na grzyby, pleśnie i szkodniki.

Sosna, choć jej pokrój sprawia, że drewno zawiera więcej sęków, jest giętka i z łatwością poddaje się impregnacji. W drewnie świerkowym odwrotnie niż w sosnowym sęki są mniejszych rozmiarów, jednak impregnacja drewna jest trudniejsza.

Najrzadziej stosowana do budowy domów jest jodła. Z wymienionych gatunków ma najmniejszą wytrzymałość konstrukcyjną i najniższą podatność na impregnację. 

Jakie parametry jakościowe powinno mieć drewno na więźbę?

Tartaki unikają udzielania gwarancji na dostarczaną tarcicę, więc jeśli nie korzysta się z usług firmy oferującej prefabrykaty, należy upewnić się, co do jakości surowca przed uregulowaniem rachunku.

Oto najczęstsze widoczne wady drewna na więźbę:

  1. a)  pęknięcia – naprężenia podczas wadliwego procesu suszenia mogą spowodować rozwarstwienia; jeśli pękniecie występuje w znacznej objętości kłody, a szczelina osiąga szerokość 2-3 mm, element jest zdyskwalifikowany jako konstrukcyjny;
  2. b) sęki – mogą się objawić jako: 

– zagęszczenie sęków – nagromadzenie sęków na jednym elemencie może wykluczyć go z procesu konstrukcyjnego; jeśli na każdym metrze kwadratowym znajduje się do trzech defektów, tego materiału nie można zastosować; w praktyce, krokiew wysokości 200 mm i długości około 5 metrów posiadająca trzy węzły odrostów gałęzi powinna być wykluczona z zastosowania;

– sęk martwy – materiał odrostu staje się kruchy i wypada; po sęku pozostaje otwór; miejsce po sęku trzeba usunąć, a dla elementu znaleźć inne zastosowanie

– sęk przelotka – w elementach o mniejszych przekrojach sęk jest widoczny na dwóch przeciwległych płaszczyznach lub na sąsiadujących ze sobą;

  1. c) zakorki – są to wrosty kory w głąb drewna; taki element może posłużyć jedynie na opał;
  2. d) skręt włókien – zawiłość splotów włókien osłabia wytrzymałość elementu;
  3. e) huba – pomarańczowo-różowe zmiany w strukturze drewna świadczą o grzybie toczącym belkę.

Jak przygotowywany jest surowiec na więźbę dachową?

  1. a) sezonowanie drewna konstrukcyjnego – jest jednym z zabiegów przygotowujących drewniane bale do obróbki w tartaku. Drewno po wycince przechodzi proces wstępnego suszenia pod gołym niebem i w warunkach atmosferycznych panujących w zmieniających się porach roku;
  2. b) suszenie – polega na sukcesywnym pozbyciu się nadmiaru wody z coraz głębszych warstw drewna do zawartości poniżej 15%; stosuje się najczęściej trzy metody:

– sztaplowanie – po przetarciu, drewno jest układane w warstwy z przekładkami poprzecznymi w celu zapewnienia należytej wentylacji pomiędzy kolejnymi piętrami 

– suszenie w pomieszczeniach zamkniętych, również z zastosowaniem kontroli klimatycznej

– komory vacuum z termoregulacją;

  1. c) docinanie – ten punkt przygotowania jest opcjonalny i zależy od zakresu oferty firmy przygotowującej tarcicę; można otrzymać elementy mające jeden wymiar i pogrupowane w partie przekrojowe; zaawansowane usługi obejmują docięcie podstawowych elementów na żądaną długość; najwyższym stopniem zaawansowania usługi jest prefabrykacja; wymaga koordynacji prac przygotowujących materiał ze ścisłymi wytycznymi projektowymi; efektem jest więźba dachowa gotowa do montażu jak modele z klocków znanej firmy; proces prefabrykacji ułatwia i przyspiesza prace na placu budowy
  2. d) impregnacja – ma za zadanie zabezpieczyć surowe i wysuszone drewno przed korozją biologiczną i otwartym ogniem;

degradacja biologiczna zachodzi w obecności drobnoustrojów penetrujących objętość drewna (grzyby, pleśnie i larwy owadów – spuszczel pospolity, kołatek domowy);

impregnacja przeciwogniowa zmienia strukturę powierzchniową drewna; mineralizacja włókien celulozy zapewnia niepalność;

w zależności od przeznaczonych nakładów stosuje się impregnację powierzchniową jedno lub wielowarstwową albo pełną impregnację drewna poprzez wielogodzinne zanurzanie detali w środku impregnującym;

  1. e) składowanie – jeśli wysuszone, przetarte i zaimpregnowane drewno nie trafi natychmiast pod dach domu, trzeba przygotować je do właściwego przechowania;

wbrew pozorom drewno jest materiałem dość delikatnym i łatwo zaprzepaścić wcześniejsze starania i nakłady przez niewłaściwe składowanie;

miejsce do składowania drewna nie powinno być zbyt nasłonecznione; od gruntu należy odizolować pierwszą warstwę podwyższeniem; każda następna warstwa oddzielona przekładką; przekładki na tyle gęsto, aby elementy nie krzywiły się i nie skręcały; posadowienie pryzmy wypoziomowane; wierzch pakietu przykryty materiałem nieprzemakalnym.

Materiały do artykułu dostarczył producent prefabrykowanej więźby dachowej, firma MGDachy: ul. Uczniowska 13, 03-112 Warszawa, tel: 500 200 660, email: biuro@mgdachy.pl, https://mgdachy.pl

Jak przygotować drewno na więźbę dachową (porady praktyczne)
Ocena: 5.0 Głosów: 2

Tagi

comments powered by Disqus