Programowanie aplikacji webowych (głównie w języku Python i z wykorzystaniem frameworku Django) oraz tworzenie stron internetowych.