LOXO architekt Grzegorz Słoński ID: 953

Odwiedzin: 1268

Pracownia projektowa LOXO ARCHITEKT, bazując na swoim kilkunastoletnim doświadczeniu uzyskanym w trakcie realizacji zadań projektowych w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego wykonuje usługi projektowe związane z szeroko pojętym procesem inwestycyjnym.

Naszą specjalizacją jest wykonywanie adaptacji budynków istniejących do określonych potrzeb inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem budynków zabytkowych.

Podejmujemy się różnorodnych zadań projektowych niezbędnych na każdym etapie realizacji inwestycji.

W zakres wykonywanych opracowań i dokumentacji wchodzą m.in.:

- analizy możliwości inwestycyjnych terenu (opinie urbanistyczne, analiza zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, analiza chłonności terenu)

- inwentaryzacje architektoniczne;

- założenia funkcjonalno-przestrzenne planowanych obiektów, (koncepcje architektoniczne);

- trójwymiarowe modele komputerowe i wizualizacje obiektów;

- przygotowanie wniosków i prowadzenie procedury administracyjnej w celu ustalenia warunków zabudowy;

- uzyskanie opinii i uzgodnień konserwatorskich i innych, jeżeli są wymagane;

- projekty budowlane z niezbędnymi projektami branżowymi, opiniami i uzgodnieniami;

- przygotowanie wniosków i prowadzenie procedury administracyjnej w urzędzie do uzyskania pozwolenia na budowę;

- projekty wykonawcze niezbędne na etapie realizacji budynków;

- dokumentacja powykonawcza do pozwolenia na użytkowanie.

 

Wyżej wymieniona dokumentację dotyczącą zarówno stanu istniejącego jak i projektów opracowujemy w systemach CAD m.in. (format DWG i  DXF), a także w nowoczesnej technologii BIM.