KATARZYNA KMITA / ARCHITEKT ID: 638

Odwiedzin: 4727

na Państwa zlecenie możemy wykonać całościową obsługę procesu inwestycyjnego:

• doradztwo w zakresie pozyskania i zakupu terenów pod inwestycje

• analizy chłonności terenu

• uzyskanie decyzji o WZ (warunkach zabudowy)

• uzyskanie warunków przyłączy mediów: prąd, gaz, wod. – kan., itp.

• przygotowanie projektów do zaopiniowania w urzędach: konserwacji zabytków, parków krajobrazowych i strefach specjalnych

• wszelkie prace projektowe: koncepcyjne, architektoniczno – budowlane i branżowe (konstrukcyjne, elektryczne, gazowe, wodno – kanalizacyjne)

• koordynacja wszystkich branż zarówno na etapie projektowym jak i wykonawczym

• przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o uzyskanie decyzji o WZ (warunków zabudowy)

• wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy geodezyjne (syt.-wys), badania geologiczne

• uzgodnienia Sanepid, BHP, ppoż, inspekcji pracy

• przygotowanie i koordynacja remontów budynków objętych ochroną konserwatorską

• adaptacja projektów ‘typowych’ do wymogów działki oraz zagospodarowanie terenu

• projekty podziałów nieruchomości: działek i gruntów oraz budynków (wyodrębnienia samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych)

• prace adaptacyjne oraz przebudowy i rozbudowy obiektów mieszkalnych (np. poddasza) i zmiany sposobów użytkowania

• uzyskanie pozwolenia na budowę

• prowadzenie nadzoru autorskiego i inwestorskiego

• koordynacja prac budowlanych

• zgłoszenia do pozwolenia na użytkowanie obiektów i legalizacja samowoli budowlanych

KATARZYNA KMITA / ARCHITEKT

KATARZYNA KMITA / ARCHITEKT

_R4

Odwiedzin: 1111

Data: 1.12.2016

KATARZYNA KMITA / ARCHITEKT

KATARZYNA KMITA / ARCHITEKT

_Sz

Odwiedzin: 1334

Data: 1.12.2016

KATARZYNA KMITA / ARCHITEKT

KATARZYNA KMITA / ARCHITEKT

_Pu

Odwiedzin: 1226

Data: 1.12.2016

KATARZYNA KMITA / ARCHITEKT

KATARZYNA KMITA / ARCHITEKT

_Po

Odwiedzin: 1248

Data: 1.12.2016

KATARZYNA KMITA / ARCHITEKT

KATARZYNA KMITA / ARCHITEKT

_Zg

Odwiedzin: 1149

Data: 1.12.2016

KATARZYNA KMITA / ARCHITEKT

KATARZYNA KMITA / ARCHITEKT

_Ge

Odwiedzin: 1506

Data: 1.03.2015

KATARZYNA KMITA / ARCHITEKT

KATARZYNA KMITA / ARCHITEKT

_Mi

Odwiedzin: 2246

Data: 25.02.2015