Karol Wiśniewski ID: 542

Odwiedzin: 1898

AKW Karol Wiśniewski to młoda białostocka pracownia projektowa przygotowująca projekty z zakresu architektury oraz urbanistyki. Pracownia oferuje świeże i nowoczesne spojrzenie na filozofię projektowania, zgodnie z którą najważniejszą wartością architektury jest człowiek i jego potrzeby, a w rozwiązaniach projektowych kieruje się ekologią, logiką i ekonomicznością. Projekty oferowane przez AKW są przygotowywane w oparciu o szczegółową analizę oraz zestawienie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki temu są one wysokiej jakości i idealnie łączą oczekiwania zleceniodawców z możliwościami danej lokalizacji.
Karol Wiśniewski

Karol Wiśniewski

PROJEKTY

Odwiedzin: 1301

Data: 26.07.2014