JM Acoustics ID: 570

Odwiedzin: 1781

Specjalizujemy się w zagadnieniach akustyki wnętrz, akustyki budowlanej i ochrony przeciwdźwiękowej. Wykonujemy pomiary i projekty akustyczne. Prowadzimy również dorzadztwo i konsulting akustyczny.

  1. Pomiary poziomu dźwięku A  w pomieszczeniach wg normy PN B 02156:1987,
  2. Pomiary izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych od dźwięków powietrznych wg normy PN EN ISO 140-4:2000,
  3. Pomiary czasu pogłosu w pomieszczeniach wg normy PN EN ISO 3382-2:2010,
  4. Adaptacje akustyczne pomieszczeń istniejących i dopiero co projektowanych,
  5. Modelowanie akustyczne obiektów budowlanych w programie akustycznym Ease Jr. 4.4,
  6. Wszelkie obliczenia akustyczne,
  7. Doradztwo i konsulting akustyczny,
  8. Wykonywanie opracowań operatów i ekspertyz akustycznych.