HRMpromo ID: 336

Odwiedzin: 2342

Oferujemy pomoc w dostarczaniu niezbędnych danych, wspomagając Państwa w wypełnianiu tzw. luki informacyjnej. Według naszych specjalistów zarządzanie przedsiębiorstwem powinno opierać się na systemowej strategicznej analizie marketingowej, zawierającej oceny oraz warunki, metody i narzędzia postępowania przedsiębiorstwa.

Nasza oferta z zakresu marketingu zawiera:

- wspomaganie ustalania długookresowych celów i zadań przedsiębiorstwa;
- identyfikację potencjalnych okazji oraz zagrożeń realizacji celów i zadań;
- propozycje działań wspomagających rozwój strategii działania przedsiębiorstwa;
- analizę SWOT;
- analizę otoczenia konkurencyjnego;
- budowanie i wspomaganie strategii promocyjnej;
- budowanie strategii cen;
- wspomaganie budowy procesu dystrybucji;
- analizę zachowań konsumentów/klientów (np. przywiązanie do marki, preferencje i potrzeby klientów, poziom akceptacji cen).

Zapraszamy do współpracy
 
Oferta firmy:
 
- Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
- Biznesplany
- Analiza marketingowa firmy
- Zarządzanie personelem
- Badania ankietowe