Esteam - kosztorysowanie ID: 1098

Odwiedzin: 915

Jesteśmy zespołem zajmującym się wykonywaniem przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z branżami: konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną, elektryczną i drogową. Powyższe prace wykonujemy dla inwestycji mieszkaniowych, biurowych, obiektów handlowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Kosztorysy inwestorskie wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

W skład kosztorysu wchodzą: Strona tytułowa, Założenia wyjściowe do kosztorysowania, Ogólna charakterystyka obiektu, Kody CPV, Przedmiar robót, Kosztorys szczegółowy, Kosztorys uproszczony, Tabela elementów scalonych, Zestawienie robocizny, Zestawienie materiałów, Zestawienie sprzętu

Wykonywane przez nasz zespół specyfikacje techniczne obejmują: Specyfikacje ogólne oraz Specyfikacje szczegółowe.

Nasze usługi wykonujemy profesjonalnie i terminowo, a obszar naszego działania obejmuje cały kraj.

Zapraszamy do współpracy.