Biuro kosztorysowe NORMAN Spółka z o.o. Spółka komandytowa ID: 1392

Odwiedzin: 860

Firma NORMAN wykonuje pełnobranżowe opracowania kosztorysowe oraz dokumenty przetargowe dotyczące inwestycji budowlanych, w tym:
 
- przedmiary robót,
- kosztorysy inwestorskie,
- kosztorysy ofertowe,
- tabele rozliczeniowe inwestycji,
- harmonogramy rzeczowo-finansowe,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- weryfikację ofert wykonawców.
 

Opracowania wykonujemy w zakresie wszystkich branż projektowych na podstawie projektów wykonawczych, budowlanych, koncepcji oraz obmiarów własnych na terenie inwestycji. 

Pracujemy w oparciu o dokumentację 2D oraz 3D (BIM) wykorzystując w przedmiarowaniu najnowsze technologie obecne na rynku mając jednocześnie na uwadze aktualne normy i rozporządzenia.

Zakres naszej usługi obejmuje również czynny udział naszego zespołu podczas procedury przetargowej w postaci udzielania odpowiedzi na pytania oferentów, wprowadzania zmian, optymalizacji oraz przedstawiania kosztów rozwiązań wariantowych. 

Materiały przygotowujemy w oparciu o preferencje inwestorów czy firm prowadzących inwestycje, dostosowując układ i formę tworzonych dokumentów co umożliwia wygodne realizowanie rozliczeń.