Architect - projekty budowlane i nadzory ID: 103

Odwiedzin: 3019

Kompleksowe opracowania dokumentacji projektowych wszelkich obiektów wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami. Rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektów. Adaptacje projektów gotowych, szeroki wybór projektów gotowych znanych biur architektonicznych. Ekspertyzy i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych. Przeglądy okresowe roczne i 5-letnie. Pomoc w załatwieniu spraw formalnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kierowanie budową, nadzór inwestorski. mgr inż. Piotr Piotrowicz Kontakt tel. 604 574 989, e-mail: upkb-piotr@o2.pl