Archi 55 - usługi projektowe ID: 567

Odwiedzin: 1919

Oferujemy wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych, gospodarczo-technicznych, obiektów o zróżnicowanej funkcji i formie. Opracowujemy projekty przebudowy , rozbudowy  i zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów a także projekty adaptacji budynków powtarzalnych. Sporządzamy również projekty zagospodarowania terenu , małej architektury oraz projekty wnętrz mieszkalnych i komercyjnych, w tym: obiektów gastronomicznych i sklepów. Szczególną dziedzinę naszej  działalności stanowi projektowanie obiektów służby zdrowia: działów diagnostyczno-zabiegowych i łóżkowych szpitali, ośrodków zdrowia, aptek, gabinetów indywidualnej praktyki lekarskiej. Wykonujemy projekty technologii medycznej  i gastronomicznej. W ramach obsługi  procedur administracyjnych  pozyskujemy wszelkie niezbędne dokumenty i decyzje niezbędne do realizacji inwestycji. Przygotowujemy wnioski konieczne do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o lokalizacji celu publicznego. Uzyskujemy oświadczenia o dostawie i warunki techniczne przyłączenia mediów.
Archi 55 - usługi projektowe

Archi 55 - usługi projektowe

Wybrane projekty

Odwiedzin: 1242

Data: 23.10.2014