Aleksandra Dentkowska-Szary ID: 1393

Odwiedzin: 1121

Ukończyłam studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz na Uniwersytecie Technicznym w Monachium.
Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Moje główne sfery działania to: budownictow mieszkaniowe jednorodznnne, wielorodzinne oraz budynki użyteczności publicznej: domy kultury, żłobki, przedszkola.