Archiweb

Jesteś architektem lub projektantem wnętrz?

Opublikuj swój projekt na archiweb.pl

Kwestie związane z realizacją budowy

Team of architects people in group on construciton site check documents and business workflow

Gdy już omówione zostały wszelkie aspekty pracy z architektem, warto przyjrzeć się informacjom na temat procesu budowy oraz późniejszych procedur. Oczywiście, temat ten jest wyjątkowo obszerny i nie da się go wyczerpać w jednym artykule, dlatego skupiliśmy się tutaj przede wszystkim na omówieniu formalności i obowiązków związanych z zakończeniem budowy.

Budowa może być zakończona przez wykonawcę wyłącznie po odebraniu przez inspektora nadzoru wszystkich prac, które wyszczególniono w umowie z projektantem. Zadaniem kierownika budowy jest dopilnowanie, aby wykonawca przygotował powykonawczą dokumentację. Co istotne, jeżeli podczas procesu budowy wprowadzono drobne modyfikacje w stosunku do projektu, po konsultacji z architektem można je po prostu zaznaczyć na kopiach rysunków zatwierdzonego dokumentu opisującego ostateczną koncepcję. W niektórych wypadkach konieczne będzie także uzupełnienie opisu. Obowiązkiem kierownika budowy jest ponadto przypilnowanie, aby wykonana została inwentaryzacja geodezyjna, która obejmuje położenie budynku mieszkalnego, pozostałych i podłączeń instalacji. Kolejną powinność stanowi uporządkowanie placu budowy.

Upewnijmy się, że w dzienniku budowy znajduje się oświadczenie kierownika budowy, że inwestycja została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym projektem, jak też zapisami widniejącymi w pozwoleniu na budowę. W dokumencie powinna znaleźć się także wzmianka, iż teren budowy doprowadzono do należytego stanu, a budynek mieszkalny spełnia wymogi jego użytkowania. 

>>> Zobacz również: Specyficzne uzgodnienia projektowe

Zawiadomienie o zakończeniu budowy, podobnie jak wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu mieszkalnego, należy złożyć w wydziale architektoniczno – budowlanym właściwego urzędu. Na dopełnienie tej formalności mamy 2 tygodnie od daty zakończenia wszystkich robót. Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat powierzchni zabudowy, powierzchni całkowitej, powierzchni użytkowej i mieszkalnej a także kubatury budynku. Wraz ze zgłoszeniem, w urzędzie składamy też dziennik budowy zawierający koniecznie wzmiankę o zakończeniu robót, powykonawczą dokumentację, wszelkie protokoły i wspomnianą wcześniej inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Należy pamiętać, że właściciel budynku ma obowiązek przechowywać dokumentację powykonawczą a także książkę obiektu, dopóki ów obiekt istnieje. Warto też dodać, że w przypadku większości budynków (nie wliczając w to jednorodzinnych domów), należy przeprowadzać okresowe kontrole stanu technicznego budynku oraz jego instalacji. Ponadto wymagana jest naprawa wszelkich uszkodzonych czy też niesprawnych urządzeń, elementów budowlanych bądź części wyposażenia budynku.

Czy ten artykuł był ciekawy?

Oceń!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Total
0
Shares
Prev
Więcej niż tylko elewacja…Czwartkowe wieczory z Architekturą
Czwartkowe wieczory z Architekturą

Więcej niż tylko elewacja…Czwartkowe wieczory z Architekturą

NOWY cykl spotkań EQUITONE ISOVER już w lutym!

Next
Nowoczesny moskiewski apartament w futurystycznym klimacie
moskiewski apartament

Nowoczesny moskiewski apartament w futurystycznym klimacie

Projektanci z Geometrix Design stanęli przed niełatwym zadaniem

Zobacz również