katarzyna kmita ID: 638

Odwiedzin: 1442

- analizy chłonności terenu
- doradztwo w zakresie pozyskania i zakupu terenów pod inwestycje
- wszelkie prace projektowe: koncepcyjne, architektoniczno – budowlane i branżowe
(konstrukcyjne, elektryczne, gazowe, wodno – kanalizacyjne)
- przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o uzyskanie decyzji o WZ (warunków zabudowy): wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy geodezyjne (syt.-wys), badania geologiczne
- adaptacja projektów ‘typowych’ do wymogów działki oraz zagospodarowanie terenu
- uzyskanie decyzji o WZiZT (warunkach zabudowy)
- uzyskanie warunków przyłączy mediów: prąd, gaz, wod.-kan., itp
- przygotowanie projektów do zaopiniowania w urzędach: konserwacji zabytków,
parków krajobrazowych i strefach specjalnych
- uzyskanie pozwolenia na budowę
- koordynacja prac budowlanych
- uzgodnienia Sanepid, BHP, ppoż, inspekcji pracy
- zgłoszenia do pozwolenia na użytkowanie obiektów i legalizacja samowoli budowlanych
- przygotowanie i koordynacja remontów budynków objętych ochroną konserwatorską
- projekty podziałów nieruchomości: działek i gruntów oraz budynków (wyodrębnienia samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych)
- prace adaptacyjne oraz przebudowy i rozbudowy obiektów mieszkalnych (np. poddasza) i zmiany sposobów użytkowania
- koordynacja branż
- nadzór autorski, inwestorski i wykonawczy

katarzyna kmita

katarzyna kmita

_Ge

Odwiedzin: 407

Data: 1.03.2015

katarzyna kmita

katarzyna kmita

_Mi

Odwiedzin: 1064

Data: 25.02.2015